Số hữu tỉ là gì? Số vô tỉ là gì?

Cùng với osuairportpart150.com tìm hiểu về Số hữu tỉ là gì? Số vô tỉ là gì?

Số hữu tỉ là gì, số vô tỉ là gì? Đây là hai kiến thức toán học vô cùng rất cần thiết trong học tập và trái đất. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới những bạn định nghĩa, tính chất của số hữu tỉ, số vô tỉ.

Số hữu tỉ là gì?

Số hữu tỉ là tập hợp những số mang thể viết được dưới dạng phân số (thương số). Tức là một số hữu tỉ mang thể được biểu diễn bằng một số thập phân vô hạn tuần hoàn. Số hữu tỉ được viết là a/b, trong đó a và b là những số nguyên nhưng b phải khác 0

Có thể bạn quan tâm:  0168 đổi thành gì? Đầu số 0168 mới là gì?

Q là tập hợp những số hữu tỉ. Vậy ta mang: Q= a/b; a, b∈Z, b≠0

Số hữu tỉ

Tính chất

  • Tập hợp số hữu tỉ là tập hợp đếm được.
  • Phép nhân số hữu tỉ mang dạng

fracabtimesfraccd=fracatimes cbtimes d

  • Phép chia số hữu tỉ mang dạng

fracabdivfraccd=fracatimes dbtimes c

  • Nếu số hữu tỉ là số hữu tỉ dương thì số đối của nó là số hữu tỉ âm và ngược lại. Tức tống số hữu tỉ và số đối của nó bằng 0.

Ví dụ:

Nhân số hữu tỉ:

frac25timesfrac73timesfrac23=frac2845

Chia số hữu tỉ:

frac45divfrac37=frac4times75times3=frac2815

Số hữu tỉ 3/2 mang số đối là (-3/2). Tổng hai số đối 3/2+(-3/2) =0

Số vô tỉ là gì?

Khái niệm

Số vô tỉ là những số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn ko tuần hoàn.Số vô tỉ kí hiệu là I.

những bạn cần ghi nhớ những số thực ko phải là số hữu tỉ mang nghĩa là những bạn ko thể biểu diễn được dưới dạng tỉ số như a/ b (trong đó a, b là những số nguyên).

Có thể bạn quan tâm:  Tẩm quất là gì? - osuairportpart150.com

Tính chất

Tập hợp số vô tỉ là tập hợp ko đếm được.

Ví dụ:

Số vô tỉ: 0,1010010001000010000010000001… (đây là số thập phân vô hạn ko tuần hoàn)

Số căn bậc 2: √2 (căn 2)

Số pi (π): 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50 288…..

Số vô tỉ

Sự khác nhau giữa số hữu tỉ và số vô tỉ?

Số hữu tỉ bao gồm số thập phân vô hạn tuần hoàn, còn số vô tỉ là những số thập phân vô hạn ko tuần hoàn.

Số hữu tỉ chỉ là phân số, còn số vô tỉ mang rất nhiều loại số khác nhau

Số hữu tỉ là số đếm được, còn số vô tỉ là số ko đếm được

Mối quan hệ những tập hợp số

Ký hiệu những tập hợp số:

Có thể bạn quan tâm:  TikTok là gì và nó hoạt động như thế nào?

N: Tập hợp số tự nhiên

N*: Tập hợp số tự nhiên khác 0

Z: Tập hợp số nguyên

Q: Tập hợp số hữu tỉ

I: Tập hợp số vô tỉ

Ta mang : R = Q ∪ I.

Tập N ; Z ; Q ; R.

lúc đó quan hệ bao hàm giữa những tập hợp số là : N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R

Mối quan hệ các tập hợp số

Hy vọng qua bài viết trên những bạn đã nắm được rõ thế nào là số vô tỉ, số hữu tỉ, khái niệm những tập hợp số và mối quan hệ giữa chúng.

Nguồn: Số hữu tỉ là gì? Số vô tỉ là gì? ; Số hữu tỉ là gì? Số vô tỉ là gì?