Làm tròn số trong excel đơn giản, hiệu quả với hàm ROUND

Hãy cùng Osuai tìm hiểu về Làm tròn số trong excel đơn giản, hiệu quả với hàm ROUND

Hàm Round là làm hàm có chức năng làm tròn số trong Excel giúp bạn quản lý số liệu hiệu quả hơn. Mời bạn đọc bài viết mà osuairportpart150.com chia sẻ dưới đây để biết sử dụng hàm Round vô cùng đơn giản, dễ làm nhé!

Sforum - Trang thông tin công nghệ mới nhất Untitled-1-10 Làm tròn số trong Excel với hàm ROUND cực kỳ đơn giản

Cách làm tròn số trong Excel bằng hàm ROUND

Công thức làm tròn số trong Excel bằng ROUND

Cú pháp hàm ROUND: =ROUND(Number,N)

Trong đó:

  • Number là số cần làm tròn.
  • N là đối số, là giá trị thực tế truyền vào cho tham số khi gọi hàm, có thể âm hoặc dương.
N = 0Làm tròn tới số nguyên gần nhất
N < 0Làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định
N > 0Làm tròn sang bên trái dấu thập phân
  • Phần được làm tròn (số lớn nhất trong phần xét làm tròn) nhỏ hơn 5 thì làm tròn xuống.
  • Phần được làm tròn (số lớn nhất trong phần xét làm tròn) lớn hơn hoặc bằng 5 thì làm tròn lên.

Ví dụ: Làm tròn bằng hàm ROUND

Mở file excel, nhập hàm Round vào ô bạn muốn với cú pháp =ROUND(Number,N).

Với N = 0 thì ta sẽ làm tròn tới số nguyên gần nhất. 

Sforum - Trang thông tin công nghệ mới nhất Screenshot-2021-07-29-144657 Làm tròn số trong Excel với hàm ROUND cực kỳ đơn giản

Với N > 0 thì số sẽ được làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định. Nếu N =1 lấy 1 số lẻ, n=2 lấy 2 số lẻ,…

Sforum - Trang thông tin công nghệ mới nhất Screenshot-2021-07-29-145447 Làm tròn số trong Excel với hàm ROUND cực kỳ đơn giản

Với N < 0 số thì sẽ số được làm tròn sang bên trái dấu thập phân. Nếu N = -1 thì làm tròn đến hàng chục, N = -2 làm tròn đến trăm và N = -3 là đến hàng nghìn…

Sforum - Trang thông tin công nghệ mới nhất Screenshot-2021-07-29-145702 Làm tròn số trong Excel với hàm ROUND cực kỳ đơn giản

Cách làm tròn số lên trong Excel bằng hàm ROUNDUP

Công thức làm tròn số lên

Cú pháp hàm Roundup =ROUNDUP(Number,num_digits)

Trong đó:

  • Number là số cần làm tròn.
  • num_digits là đối số có thể âm hoặc dương.

Ví dụ: Làm tròn số bằng hàm Roundup 

Nếu num_digits = 0 thì ta sẽ làm tròn tới số nguyên gần nhất. 

Sforum - Trang thông tin công nghệ mới nhất Screenshot-2021-07-29-150208 Làm tròn số trong Excel với hàm ROUND cực kỳ đơn giản

Nếu num_digits > 0 thì số sẽ được làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định (num_digits = 1 lấy 1 số lẻ, num_digits=2 lấy 2 số lẻ,…)

Sforum - Trang thông tin công nghệ mới nhất Screenshot-2021-07-29-150354 Làm tròn số trong Excel với hàm ROUND cực kỳ đơn giản

Nếu num_digits < 0 thì số sẽ được làm tròn sang bên trái dấu thập phân (num_digits = -1 thì làm tròn đến hàng chục, num_digits = -2 làm tròn đến trăm và num_digits = -3 là đến hàng nghìn…)

Sforum - Trang thông tin công nghệ mới nhất Screenshot-2021-07-29-150550 Làm tròn số trong Excel với hàm ROUND cực kỳ đơn giản

Cách làm tròn số xuống trong Excel bằng hàm ROUNDDOWN

Công thức làm tròn số xuống

Cú pháp hàm Rounddown =ROUNDDOWN(Number,num_digits)

Trong đó:

  • Number là số cần làm tròn.
  • num_digits là đối số có thể âm hoặc dương.

Ví dụ : Làm tròn số xuống bằng hàm ROUNDDOWN

Nếu num_digits = 0 thì ta sẽ làm tròn xuống tới số nguyên gần nhất. 

Sforum - Trang thông tin công nghệ mới nhất Screenshot-2021-07-29-150948 Làm tròn số trong Excel với hàm ROUND cực kỳ đơn giản

Nếu num_digits > 0 thì số sẽ được làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định (num_digits = 1 lấy 1 số lẻ, num_digits=2 lấy 2 số lẻ,…)

Sforum - Trang thông tin công nghệ mới nhất Screenshot-2021-07-29-151202 Làm tròn số trong Excel với hàm ROUND cực kỳ đơn giản

Nếu num_digits < 0 thì số sẽ được làm tròn sang bên trái dấu thập phân (num_digits = -1 thì làm tròn đến hàng chục, num_digits = -2 làm tròn đến trăm và num_digits = -3 là đến hàng nghìn…)

Sforum - Trang thông tin công nghệ mới nhất Screenshot-2021-07-29-151416 Làm tròn số trong Excel với hàm ROUND cực kỳ đơn giản

Kết luận về hàm làm tròn số trong Excel

Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cách dùng hàm ROUND vô cùng đơn giản đúng không nào? Nếu bạn muốn osuairportpart150.com hướng dẫn thêm hàm nào nữa thì đừng ngại bình luận bên dưới nhé! Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết sau.

MUA LAPTOP GIÁ SIÊU TỐT

Nguồn: Làm tròn số trong excel đơn giản, hiệu quả với hàm ROUND
Tags: Làm tròn số trong excel đơn giản, hiệu quả với hàm ROUND, Làm tròn số trong excel đơn giản, hiệu quả với hàm ROUND, Làm tròn số trong excel đơn giản, hiệu quả với hàm ROUND