JavaScript là gì? – osuairportpart150.com

Cùng với osuairportpart150.com tìm hiểu về JavaScript là gì? – osuairportpart150.com

JavaScript là gì?

JavaScript là một tiếng nói của một dân tộc lập trình của HTML và WEB. Nó là nhẹ và được sử dụng phổ biến nhất như là một phần của những trang web, mà sự thi hành của chúng cho phép Client-Side script tương tác với người sử dụng và tạo những trang web động. Nó là một tiếng nói của một dân tộc chương trình thông dịch với những khả năng hướng mục tiêu.

JavaScript được biết tới lần đầu với tên Mocha, và sau đó là LiveScript, nhưng siêu thị Netscape đã đổi tên của nó thành JavaScript, bởi vì sự phổ biến như là một hiện tượng của Java lúc bấy giờ. JavaScript xuất hiện lần đầu trong Netscape 2.0 năm 1995 với tên LiveScript. Core đa năng của tiếng nói của một dân tộc này đã được nhúng vào Netscape, IE, và những trình duyệt khác.

ECMA-262 Specification định nghĩa một phiên bản chuẩn của tiếng nói của một dân tộc JavaScript như sau:

  • JavaScript là một tiếng nói của một dân tộc chương trình thông dịch, nhẹ.
  • Được thiết kế để tạo những ứng dụng mạng trung tâm.
  • Bổ sung và tích hợp với Java.
  • Bổ sung và tích hợp với HTML.
  • Mở và đa nền tảng.

Client-side JavaScript

Client-Side JavaScript là Form phổ biến nhất của tiếng nói của một dân tộc này. Script nên được bao gồm trong một tài liệu HTML cho việc mã hóa để được thông dịch bởi trình duyệt.

Có thể bạn quan tâm:  Dịch vụ thu hồi nợ hợp pháp của công ty luật uy tín

Nghĩa là một trang web ko cần là một HTML tĩnh, nhưng mang thể bao gồm những chương trình mà tương tác với người sử dụng, điều khiển trình duyệt, và tạo nội dung HTML động.

Kỹ thuật Client-Side JavaScript cung cấp nhiều lợi thế hơn những CGI Server-Side Script. Ví dụ, bạn mang thể sử dụng JavaScript để kiểm tra nếu người sử dụng đã nhập một địa chỉ Email hợp lệ trong một trường Form.

JavaScript code được thực thi lúc người sử dụng đệ trình Form, và chỉ nếu tất cả đầu vào là hợp lệ, chúng sẽ được đệ trình tới Web Server.

JavaScript mang thể được sử dụng để nắm bắt những sự kiện được khởi tạo từ người sử dụng như nhấp chuột, điều hướng link, và những hoạt động khác mà người sử dụng khởi tạo.

những lợi thế của JavaScript

những lợi thế của việc sử dụng JavaScript là:

Sự tương tác Server ít hơn: Bạn mang thể xác nhận đầu vào (input) người sử dụng trước lúc gửi trang tới Server. Điều này làm tiết kiệm lưu lượng tải ở Server, nghĩa là Server của bạn tải ít hơn.

Phản hồi ngay lập tức tới khách truy cập: Họ ko phải chờ cho một trang web tải lại để thấy xem nếu họ đã quên nhập chiếc gì đó.

Khả năng tương tác tăng lên: Bạn mang thể tạo những giao diện mà phản ứng lại lúc người sử dụng rê chuột qua chúng hoặc kích hoạt chúng thông qua bàn phím.

Có thể bạn quan tâm:  Samsung Cloud là gì? Cách truy cập vào Samsung Cloud

Giao diện phong phú hơn: Bạn mang thể sử dụng JavaScript để bao gồm những mục như những thành phần Drag và Drop (DnD) và những con trượt (Slider) để cung cấp một Rich Interface (Giao diện giàu tính năng) tới site khách truy cập của bạn.

Hạn chế của JavaScript

Chúng ta ko thể đối xử JavaScript như là một tiếng nói của một dân tộc chương trình chính thức (full-fledged). Nó thiếu những tính năng trọng yếu sau:

  • Client-side JavaScript ko cho phép đọc và ghi những file, bởi vì nguyên nhân bảo mật.
  • JavaScript ko được sử dụng cho việc kết nối mạng những ứng dụng bởi vì ko mang những tư vấn mang sẵn.
  • JavaScript ko mang bất kỳ khả năng đa luồng hoặc đa xử lý.

Một lần nữa, JavaScript là một tiếng nói của một dân tộc chương trình thông dịch, nhẹ mà cho phép bạn xây dựng khả năng tương tác trong những trang HTML tĩnh.

những công cụ phát triển JavaScript

Một trong những điểm mạnh lớn nhất của JavaScript là nó ko yêu cầu những công cụ phát triển tốn kém. Bạn mang thể bắt đầu với một bộ biên soạn (Editor) văn bản đơn thuần như Notepad. lúc nó là một tiếng nói của một dân tộc thông dịch bên trong context của một trình duyệt web, bạn ko cần phải mua một Complier (bộ phiên dịch).

Để làm thị trường của bạn đơn thuần hơn, nhiều nhà cung cấp đã cho ra đời những công cụ chỉnh sửa JavaScript đẹp, được liệt kê dưới đây:

Microsoft FrontPage Microsoft đã phát triển một HTML Editor phổ biến được gọi là FrontPage. FrontPage cũng cung cấp cho nhà lập trình những công cụ JavaScript để giúp đỡ tạo những Website mang tính tương tác.

Có thể bạn quan tâm:  VGA là gì? với bao nhiêu loại VGA

Macromedia Dreamweaver MX Macromedia Dreamweaver MX là một HTML và JavaScript Editor rất phổ biến trong cùng đồng lập trình web giỏi. Nó cung cấp những thành phần JavaScript đã xây dựng trước mà thuận tiện, tích hợp tốt với cơ sở dữ liệu, và theo những chuẩn mới như XHTML và XML.

Macromedia HomeSite 5 HomeSite 5 là một HTML và JavaScript Editor từ Macromedia mà mang thể được sử dụng để quản lý những Website cá nhân một cách hiệu quả.

JavaScript ngày nay?

Chuẩn ECMAScript Edition 5 sẽ là cập nhật lần đầu được tuyên bố trong 4 năm qua. JavaScript 2.0 tuân theo chuẩn ECMAScript Edition 5, và sự khác nhau giữa chúng là ít.

khía cạnh kỹ thuật cho JavaScript 2.0 mang thể được tìm thấy trong site sau: http://www.ecmascript.org/

Ngày nay, JavaScript của Netscape và JScript của Microsoft tuân theo chuẩn ECMAScript, mặc dù cả hai tiếng nói của một dân tộc vẫn tư vấn những tính năng mà ko là một phần của chuẩn này.

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Date & Time trong PHP

Bài tiếp: Cú pháp của JavaScript

Nguồn: JavaScript là gì? – osuairportpart150.com ; JavaScript là gì? – osuairportpart150.com