Hướng dẫn vẽ biểu đồ phân phối xác suất trong Excel

Hãy cùng Osuai tìm hiểu về Hướng dẫn vẽ biểu đồ phân phối xác suất trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách dùng Histogram vẽ biểu đồ phân phối xác suất trong Excel.

Để sử dụng Histogram Office phải cài sẵn Analysis Toolpak, trường hợp máy chưa có Analysis Toolpak bạn tiến hành cài đặt như sau.

1. Cài Analysis Toolpak

Bước 1: Bạn kích chọn vào File -> Option -> Hộp thoại xuất hiện -> tại thẻ Add-Ins -> chọn Analysis Toolpak -> Go.

Go

Bước 2: Hộp thoại Add-Ins xuất hiện -> tích chọn Analysis Toolpak -> OK.

Analysis Toolpak

Như vậy bạn đã cài xong Analysis Toolpak cho Excel.

2. Vẽ biểu đồ phân phối xác suất sử dụng Histogram

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu, vẽ biểu đồ phân phối xác suất sử dụng Histogram.

Bảng dữ liệu

Bước 1: Chọn Data -> Data Analysis -> Hộp thại Data Analysis xuất hiện -> Histogram -> OK.

Histogram

Bước 2: Hộp thoại Histogram xuất hiện -> Chọn dữ liệu muốn vẽ trong mục Input Range -> Chọn vùng dữ liệu chứa giá trị các lớp trong mục Bin Range -> Chọn vị trí đặt biểu đồ trong mục Output Range -> Tích chọn cả 3 mục: Pareto, Cumulative, Chart Output -> OK.

Có thể bạn quan tâm:  Hàm QUARTILE.EXC - Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu không bao gồm giá trị 0 và 1 trong Excel

OK

Kết quả đã vẽ xong biểu đồ:

Kết quả

Thao tác trên biểu đồ

1. Thay đổi Style và Color cho biểu đồ

Kích chọn biểu tượng Biểu tượng Style

Style

2. Thêm các thành phần của biểu đồ

Ví dụ: Thêm GridLines -> kích chọn biểu tượng Biểu tượng GridLines

GridLines

3. Lựa chọn các giá trị của biểu đồ

Kích chọn biểu tượng Biểu tượng giá trị biểu đồ

Values

Chúc các bạn thành công!

Tags: Hướng dẫn vẽ biểu đồ phân phối xác suất trong Excel, Hướng dẫn vẽ biểu đồ phân phối xác suất trong Excel, Hướng dẫn vẽ biểu đồ phân phối xác suất trong Excel