Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel chuyên nghiệp

Hãy cùng Osuai tìm hiểu về Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel chuyên nghiệp

Thay vì những bảng số liệu rắc rối thì các bạn muốn dựa vào các bảng số liệu đã có và vẽ biểu đồ trong Excel, như vậy sẽ dễ dàng theo dõi được thông tin và so sánh các số liệu với nhau. Excel hỗ trợ rất nhiều các loại biểu đồ từ biểu đồ cột, biểu đồ đường đến các biểu đồ vùng, biểu đồ phân tán, biểu đồ radar…. các bạn có thể thoải mái lựa chọn loại biểu đồ phù hợp với bảng số liệu cần vẽ biểu đồ.

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel chuyên nghiệp

Dưới đây là hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel chuyên nghiệp, mời các bạn cùng tham khảo.

Vẽ biểu đồ trong Excel

Bước 1: Chọn (bôi đen) những vùng dữ liệu cần vẽ biểu đồ bao gồm cả tiêu đề cột dữ liệu. Trên thanh menu các bạn chọn Insert, các bạn lựa chọn kiểu biểu đồ trong phần Charts hoặc các bạn chọn Recommended Charts.

Chọn những vùng dữ liệu cần vẽ biểu đồ - chọn Recommended Charts

Bước 2: Tại đây các bạn có thể chọn nhiều kiểu biểu đồ hơn trong thẻ All Charts, với mỗi kiểu biểu đồ đều có dạng 2D hoặc 3D cho các bạn lựa chọn:

Column (biểu đồ cột), Line (biểu đồ đường), Pie (biểu đồ tròn và vành khuyên bị cắt), Bar (biểu đồ thanh ngang), Area (biểu đồ vùng), XY (biểu đồ tán xạ), Stock (biểu đồ chứng khoán), Surface (biểu đồ mặt), Radar (biểu đồ dạng mạng nhện),

Tùy theo mục đích biểu diễn của biểu đồ mà các bạn lựa chọn biểu đồ phù hợp để vẽ, sau khi chọn xong biểu đồ các bạn chọn OK.

Chọn nhiều kiểu biểu đồ hơn trong thẻ All Charts

Như vậy các bạn đã vẽ xong biểu đồ cho vùng dữ liệu được chọn.

Đã vẽ xong biểu đồ cho vùng dữ liệu được chọn

Các thành phần trên biểu đồ trong Excel

Các thành phần trên biểu đồ trong Excel

 1. Chart area: vùng chứa toàn bộ tất cả các thành phần trên biểu đồ.
 2. Chart title: tiêu đề của biểu đồ.
 3. Plot area: vùng chứa biểu đồ.
 4. Legend: chú thích các thành phần trong biểu đồ.
 5. Data label: các nhãn dán số liệu cho các thành phần trong biểu đồ.
 6. Vertical gridlines: các đường lưới dọc trong biểu đồ.
 7. Horizontal gridlines: các đường lưới ngang trong biểu đồ.
 8. Vertical axis title: tiêu đề cho trục dọc (trục tung) của biểu đồ.
 9. Horizontal axis title: tiêu đề cho trục ngang (trục hoành) của biểu đồ.
 10.  Data table: bảng số liệu vẽ biểu đồ, có thể sử dụng để thay thế Data label.
 11. Horizontal axis: trục nằm ngang (trục hoành) của biểu đồ.
 12. Vertical axis: trục dọc (trục tung) của biểu đồ.

Chỉnh sửa biểu đồ trong Excel

1. Di chuyển biểu đồ

Nhấn giữ chuột trái vào vùng biểu đồ và kéo đến vị trí các bạn muốn di chuyển.

Di chuyển biểu đồ

2. Thay đổi kích thước biểu đồ

Nhấn chuột vào biểu đồ, sau đó đặt con trỏ chuột vào các nút nắm (nút nắm tại bốn góc và giữa bốn cạnh của biểu đồ), xuất hiện biểu tượng mũi tên hai chiều các bạn nhấn giữ và tùy chỉnh kích thước phù hợp.

Thay đổi kích thước biểu đồ

3. Thêm tiêu đề cho biểu đồ

Nếu trên biểu đồ đã có Chart Title thì các bạn đặt con trỏ chuột vào nó và nhập tiêu đề cho biểu đồ, các bạn có thể chỉnh sửa font, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ trong phần Font của thẻ Home.

Đặt con trỏ chuột vào Chart Title và nhập tiêu đề

Nếu trên biểu đồ không có Chart Title thì các bạn chọn biểu đồ -> Design -> Add Chart Element -> Chart Title -> chọn vị trí tiêu đề.

Chọn biểu đồ - Design - Add Chart Element - Chart Title - chọn vị trí tiêu đề

Hoặc các bạn có thể chọn trực tiếp biểu tượng dấu + bên phải biểu đồ và đánh dấu tích vào Chart Title.

Chọn biểu tượng dấu + bên phải biểu đồ và đánh dấu tích vào Chart Title

Để chọn vị trí cho Chart Title các bạn chọn biểu tượng tam giác đen bên cạnh Chart Title, sau đó các bạn thực hiện nhập tên biểu đồ trong phần Chart Title trên biểu đồ.

Chọn vị trí cho Chart Title

4. Chỉnh sửa trục biểu đồ

Các bạn chỉ cần nhấp đúp chuột vào trục tung hoặc trục hoành của biểu đồ thì Excel sẽ xuất hiện phần chỉnh sửa phía bên phải cho các bạn chỉnh sửa.

Chỉnh sửa trục biểu đồ

5. Hiển thị/ẩn một số thành phần trên biểu đồ

Nhấn chọn biểu tượng dấu + phía bên phải biểu đồ, tại đây các bạn có các thành phần: Axes (thông tin trên trục tung và trục hoành của biểu đồ), Axis Titles (tiêu đề trục tung, trục hoành của biểu đồ), Data Labels (nhãn dán dữ liệu), Gridlines (các đường lưới dọc, ngang trên biểu đồ), Lengend (chú thích các thành phần trên biểu đồ). Nếu muốn hiển thị thành phần nào thì các bạn đánh dấu tích trong ô vuông trước thành phần đó, nếu muốn ẩn thì các bạn bỏ dấu tích trước thành phần đó.

Hiển thị/ ẩn một số thành phần trên biểu đồ

Để thay đổi kiểu, thay đổi vị trí cho thành phần nào thì các bạn nhấn chọn biểu tượng tam giác đen bên cạnh tên thành phần đó và tùy chọn thay đổi cho thành phần.

Thay đổi kiểu, thay đổi vị trí cho thành phần

6. Thay đổi bố trí cho biểu đồ

Chọn biểu đồ -> Design -> Quick Layout -> chọn kiểu bố trí cho biểu đồ.

Thay đổi bố trí cho biểu đồ

7. Thay đổi kiểu biểu đồ

Trong thẻ Design các bạn chọn kiểu biểu đồ trong phần Chart Styles, để chọn nhiều kiểu biểu đồ hơn thì các bạn chọn biểu tượng More.

Trong thẻ Design chọn kiểu biểu đồ trong phần Chart Styles

Tại đây các bạn sẽ có nhiều lựa chọn kiểu biểu đồ hơn.

Để chọn nhiều kiểu biểu đồ hơn thì chọn biểu tượng More

8. Thay đổi màu sắc cho biểu đồ

Để thay đổi màu sắc cho biểu đồ các bạn chọn biểu đồ -> Design -> Change Colors -> chọn bộ màu sắc cho biểu đồ.

Thay đổi màu sắc cho biểu đồ

9. Thay đổi kiểu hình trong biểu đồ

Chọn hình khối trong biểu đồ -> Format -> chọn kiểu hình có sẵn trong phần Shape Styles, đổ màu hình trong phần Shape Fill, đường viền hình trong phần Shape Outline, hiệu ứng hình trong phần Shape Effects.

Thay đổi kiểu hình trong biểu đồ

10. Thay đổi dữ liệu trong biểu đồ

Các bạn chọn biểu đồ -> Design -> Select Data.

Chọn biểu đồ - Design - Select Data

Xuất hiện Select Data Source các bạn thay đổi dữ liệu trong hai phần Legend EntriesHorizontal Axis Labels bằng cách chọn Edit và chọn lại vùng dữ liệu.

Thay đổi dữ liệu trong hai phần Legend Entries và Horizontal Axis Labels

Để đảo vị trí hàng, cột trong biểu đồ các bạn chọn Switch Row/Column, nhấn OK để đóng Select Data Source.

Để đảo vị trí hàng, cột trong biểu đồ chọn Switch RowColumn

11. In biểu đồ

Nếu các bạn chỉ muốn in biểu đồ thì các bạn chọn biểu đồ và nhấn Ctrl + P, nếu các bạn muốn in cả dữ liệu và biểu đồ thì các bạn đặt con trỏ chuột ra ngoài biểu đồ và nhấn tổ hợp phím Ctrl + P. Xuất hiện cửa sổ Print các bạn có thể xem trước khi in và tùy chỉnh một số cài đặt in.

In biểu đồ

12. Xóa biểu đồ

Chọn biểu đồ và nhấn phím Delete.

Xóa biểu đồ

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách vẽ biểu đồ trong Excel chuyên nghiệp, hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn thành công!

Tags: Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel chuyên nghiệp, Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel chuyên nghiệp, Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ trong Excel chuyên nghiệp