[How to hack wifi Kali Linux] – Hack wifi bằng Kali Linux 2021

Cùng với osuairportpart150.com theo dõi yếu tố về [How to hack wifi Kali Linux] – Hack wifi bằng Kali Linux 2021

[How to hack wifi Kali Linux] – Hack wifi bằng Kali Linux 2021 –

Skip to content

hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách Mở Khóa (hack) mật khẩu mạng WPA hoặc WPA2 bằng Kali Linux.

những bước

Chuẩn bị để hack Wi-Fi

 1. Tiêu đề ảnh Understandhacwpa

  1

  Bạn cần hiểu lúc nào thì chúng ta cũng rất mang thể xâm nhập Wi-Fi một cách hợp pháp. Tại hầu hết những nước, thời điểm duy nhất để bạn cũng rất mang thể Mở Khóa mạng WPA/WPA2 là lúc mạng thuộc về bạn, hoặc người sở hữu đã được chấp nhận bạn hack một cách rõ ràng.

  • Hành vi Mở Khóa mạng ko hoàn thành tiêu chuẩn nói trên được xem là phi pháp và rất mang thể cấu thành tội phạm.
 2. Tiêu đề ảnh Hack WPA_WPA2 Wi Fi with Kali Linux Step 2

  2

  Tải ảnh đĩa Kali Linux. Kali Linux là công cụ thường sử dụng để hack mạng WPA và WPA2. bạn cũng rất mang thể tải hình ảnh thiết lập (tập tin ISO) Kali Linux bằng phương pháp:

  • Truy cập https://www.kali.org/downloads/ bằng trình duyệt web trên máy tính.
  • Nhấp vào HTTP cạnh phiên bản Kali mà bạn muốn sử dụng.
  • Chờ tập tin tải xuống hoàn tất.
 3. Tiêu đề ảnh Hack WPA_WPA2 Wi Fi with Kali Linux Step 3

  3

  Cắm USB vào máy tính. Chúng ta cần sử dụng ổ đĩa flash dung lượng ít nhất là 4 GB cho quy trình này.

 4. Tiêu đề ảnh Bootable

  4

  Đặt USB làm ổ đĩa khởi động. Bước này thiết yếu để rất mang thể sử dụng USB như vị trí thiết lập.

  • Bạn cũng rất mang thể sử dụng máy Mac cho bước này.
 5. Tiêu đề ảnh Hack WPA_WPA2 Wi Fi with Kali Linux Step 5

  5

  Chép tập tin ISO Kali Linux vào USB. Mở ổ đĩa flash, sau đó kéo tập tin ISO Kali Linux vừa tải xuống thả vào cửa sổ của USB.

  • Bạn cần có thể chắn rằng USB vẫn kết nối với máy tính sau lúc hoàn tất quy trình này.
 6. Tiêu đề ảnh Hack WPA_WPA2 Wi Fi with Kali Linux Step 6

  6

  thiết lập Kali Linux. Để thiết lập Kali Linux trên máy tính, tiến hành như sau:

  • Khởi động lại máy tính Windows.
  • Truy cập trình đơn BIOS.
  • Thiết lập để máy tính khởi động từ ổ đĩa USB bằng phương pháp tìm phần “Boot Options” (hoặc tương tự), mua tên USB và chuyển ổ đĩa này lên đầu danh sách.
  • Lưu và thoát, sau đó chờ cửa sổ thiết lập Kali Linux hiện ra (rất mang thể bạn cần khởi động lại máy tính lần nữa).
  • Tiến hành theo lời nhắc thiết lập Kali Linux hiện ra trên màn hình.
 7. Tiêu đề ảnh Hack WPA_WPA2 Wi Fi with Kali Linux Step 7

  7

  Mua card mạng Wi-Fi tư vấn giám sát. bạn cũng rất mang thể tìm mua bộ điều hợp Wi-Fi trên mạng hoặc trong Store máy tính. Bộ điều hợp Wi-Fi phải tư vấn giám sát (RFMON) thì bạn mới rất mang thể Mở Khóa mạng.

  • Nhiều máy tính được tích hợp sẵn bộ điều hợp Wi-Fi RFMON, vì thế bạn nên tiến hành bốn bước trước tiên của phần tiếp theo trước lúc mua.
  • Nếu như đang sử dụng Kali Linux trên máy ảo, những bạn sẽ cần bộ điều hợp Wi-Fi bất kể loại card trong máy tính.
 8. Tiêu đề ảnh Hack WPA_WPA2 Wi Fi with Kali Linux Step 8

  8

  Đăng nhập vào máy tính Kali Linux với quyền ưu tiên (root). Nhập tên người tiêu sử dụng và mật khẩu root để đăng nhập.

  • những bạn sẽ cần tài khoản root trong toàn bộ quy trình hack.
 9. Tiêu đề ảnh Hack WPA_WPA2 Wi Fi with Kali Linux Step 9

  9

  Lắp bộ điều hợp Wi-Fi vào máy tính Kali Linux. Ngay lập tức, bộ điều hợp sẽ bắt đầu thiết lập và tải trình điều khiển (driver) thiết yếu; lúc được nhắc, hãy tiến hành theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quy trình thiết lập. Sau lúc hoàn tất bước này, bạn cũng rất mang thể tiến hành hack mạng mục tiêu.

  • Cho dù đã thiết lập bộ điều hợp trên máy tính trước đây, bạn vẫn phải thiết lập card mạng cho Kali Linux ở bước này bằng phương pháp lắp vào.
  • Trong hầu hết trường hợp, bạn chỉ việc lắp card mạng vào máy tính là rất mang thể tiến hành thiết lập.

Hack Wi-Fi

 1. Tiêu đề ảnh 6560850 10

  1

  Mở Terminal trên máy tính Kali Linux. Tìm và nhấp vào ứng dụng Terminal với hình tượng khung đen cùng ký hiệu “>_” trắng bên trong.

  • Hoặc bạn cũng rất mang thể nhấn Alt+Ctrl+T để mở Terminal.
 2. Tiêu đề ảnh 6560850 11

  2

  Nhập lệnh thiết lập Aircrack-ng. Nhập lệnh dưới đây và nhấn ↵ Enter:

  sudo apt-get install aircrack-ng
  
 3. Tiêu đề ảnh 6560850 12

  3

  Nhập mật khẩu lúc được nhắc. Nhập mật khẩu mà bạn sử dụng để đăng nhập máy tính vào và nhấn ↵ Enter. Quyền truy cập root sẽ được kích hoạt với bất kỳ lệnh khác được thực thi trên Terminal.

  • Nếu phải mở cửa sổ Terminal khác (như chúng ta sẽ làm trong bài viết này), rất mang thể bạn cần thực thi lệnh sudo cùng với mật khẩu lần nữa.
 4. Tiêu đề ảnh 6560850 13

  4

  thiết lập Aircrack-ng. Nhấn Y lúc được nhắc và chờ chương trình hoàn tất thiết lập.

 5. Tiêu đề ảnh 6560850 14

  5

  Bật airmon-ng. Nhập lệnh dưới đây và nhấn ↵ Enter.

 6. Tiêu đề ảnh 6560850 15

  6

  Tìm tên monitor. Tên công cụ giám sát sẽ hiển thị trong cột “Interface”.

  • Nếu bạn đang hack chính mạng của tớ thì monitor thường mang tên là “wlan0”.
  • Nếu ko thấy tên monitor ở đây tức là bộ điều hợp Wi-Fi ko tư vấn giám sát.
 7. Tiêu đề ảnh 6560850 16

  7

  Bắt đầu giám sát mạng. bạn cũng rất mang thể tiến hành bằng phương pháp nhập lệnh dưới đây và nhấn ↵ Enter:

  • hãy nhớ là thay “wlan0” bằng tên mạng mục tiêu nếu bạn hack mạng khác.
 8. Tiêu đề ảnh 6560850 17

  8

  Bật giao diện cơ chế giám sát. Nhập lệnh sau:

 9. Tiêu đề ảnh 6560850 18

  9

  Loại trừ những quy trình trả về lỗi. Trong một số trường hợp, card mạng Wi-Fi sẽ xung đột với dịch vụ triển khai trên máy tính. bạn cũng rất mang thể loại bỏ những quy trình này bằng phương pháp nhập lệnh sau:[1] 

 10. Tiêu đề ảnh 6560850 19

  10

  liếc qua tên giao diện giám sát. Trong hầu hết trường hợp, tên giao diện giám sát sẽ là “mon0”, “wlan0mon” hoặc tương tự.[2] 
 11. Tiêu đề ảnh 6560850 20

  11

  Yêu cầu máy tính tìm kiếm những bộ định tuyến (router) lân cận. Để mang danh sách bộ định tuyến trong phạm vi, hãy nhập lệnh sau:

  • Bạn cần thay “mon0” bằng tên giao diện giám sát ở bước vừa rồi.
 12. Tiêu đề ảnh 6560850 21

  12

  Tìm bộ định tuyến mà bạn muốn Mở Khóa. Tên router nằm cuối mỗi chuỗi văn bản; hãy tìm tên bộ định tuyến của mạng mà bạn muốn hack.

 13. Tiêu đề ảnh 6560850 22

  13

  Bạn cần có thể chắn rằng bộ định tuyến này sử dụng giao thức bảo mật WPA hoặc WPA2. Nếu mang thẻ “WPA” hoặc “WPA2” nằm ngay bên trái tên mạng, bạn cũng rất mang thể tiếp tục; nếu ko thì chúng ta sẽ ko thể hack mạng đó.

 14. Tiêu đề ảnh 6560850 23

  14

  Ghi lại địa chỉ MAC và số kênh của router. Những thông tin này nằm bên trái tên mạng:

  • Địa chỉ MAC — Dãy số nằm phía bên trái dòng của bộ định tuyến.
  • Kênh — Đây là số (ví dụ: 0, 1, 2, vân vân) nằm ngay bên trái thẻ WPA hoặc WPA2.
 15. Tiêu đề ảnh 6560850 24

  15

  Theo dõi mạng mục tiêu để tìm handshake. “Handshake” là thuật ngữ chỉ quy trình xảy ra lúc một thiết bị kết nối mạng (chẳng hạn như lúc máy tính kết nối với bộ định tuyến). Hãy nhập mã dưới đây (nhớ thay thành phần thiết yếu trong lệnh bằng thông tin mạng mà bạn mang)::

  airodump-ng -c channel --bssid MAC -w /root/Desktop/ mon0
  
  • Thay “channel” bằng số kênh mà bạn đã ghi lại trong bước vừa rồi.
  • Thay “MAC” bằng địa chỉ MAC mà đã ghi trong bước trước đó.
  • Nhớ thay “mon0” bằng tên giao diện của bạn.
  • tiếp trong tương lai là ví dụ về dịa chỉ:
   airodump-ng -c 3 --bssid 1C:1C:1E:C1:AB:C1 -w /root/Desktop/ wlan0mon
   
 16. Tiêu đề ảnh 6560850 25

  16

  Chờ handshake xuất hiện. Sau lúc dòng mang thẻ “WPA handshake:” cùng với địa chỉ MAC hiện ra ở góc trên bên trái màn hình, bạn cũng rất mang thể tiếp tục.

  • Nếu ko tồn tại tâm trạng mong chờ, bạn cũng rất mang thể buộc handshake xuất hiện bằng phương pháp tiến công deauth trước lúc tiếp tục phần này.
 17. Tiêu đề ảnh 6560850 26

  17

  Thoát airodump-ng, sau đó mở màn hình desktop. Nhấn Ctrl+C để thoát, sau đó ra màn hình desktop để kiểm tra xem mang tập tin “.cap” vẫn chưa.

 18. Tiêu đề ảnh 6560850 27

  18

  Đổi tên tập tin “.cap”. Mặc dù ko buộc phải nhưng thao tác này sẽ giúp bạn dễ làm việc với tập tin hơn sau đó. Nhập lệnh phía bên dưới để đổi tên, nhớ thay “name” bằng tên mà bạn đã đặt cho tập tin:

  • Nếu tập tin “.cap” ko phải tên là “-01.cap” như trong ví dụ này, hãy thay “-01.cap” bằng tên trong thực tiễn của tập tin “.cap”.
 19. Tiêu đề ảnh 6560850 28

  19

  Đổi đuôi tập tin “.cap” sang định dạng “.hccapx”. bạn cũng rất mang thể tiến hành bằng chương trình chuyển đổi của Kali Linux. Hãy nhập lệnh sau (nhớ thay “name” bằng tên tập tin):

  cap2hccapx.bin name.cap name.hccapx
  
  • Bạn cũng rất mang thể truy cập https://hashcat.net/cap2hccapx/ và đăng tập tin “.cap” lên công cụ chuyển đổi trực tuyến bằng phương pháp nhấp vào Choose File và mua tập tin. Sau lúc tập tin được tải lên, hãy nhấp vào Convert để chuyển đổi tập tin và tải phiên bản mới về máy tính trước lúc tiếp tục.
 20. Tiêu đề ảnh 6560850 29

  20

  thiết lập naive-hashcat. Đây là dịch vụ mà chúng ta sẽ sử dụng để Mở Khóa mật khẩu. Bắt đầu nhập những lệnh sau theo thứ tự:

  sudo git clone https://github.com/brannondorsey/naive-hashcat
  cd naive-hashcat
  curl -L -o dicts/rockyou.txt https://github.com/brannondorsey/naive-hashcat/releases/tải về/data/rockyou.txt
  
  • Nếu máy tính ko tồn tại GPU, bạn cần sử dụng aircrack-ng để thay thế.
 21. Tiêu đề ảnh 6560850 30

  21

  Khởi chạy naive-hashcat. Sau lúc thiết lập dịch vụ, hãy nhập lệnh sau (nhớ thay toàn bộ câu mang phần “name” bằng tên tập tin “.cap” của bạn):

  HASH_FILE=name.hccapx POT_FILE=name.pot HASH_TYPE=2500 ./naive-hashcat.sh
  
 22. Chờ mật khẩu mạng bị Mở Khóa. Sau lúc mật khẩu bị Mở Khóa, chuỗi ký tự sẽ được thêm vào tập tin “name.pot” trong thư mục “naive-hashcat”; từ hoặc câu phía sau dấu hai chấm sau cùng đó là mật khẩu.
  • rất mang thể mất từ một vài giờ tới vài tháng để mật khẩu bị Mở Khóa.
   Tiêu đề ảnh 6560850 31

Sử dụng aircrack-ng trên máy tính ko tồn tại GPU

 1. Tiêu đề ảnh 6560850 32

  1

  Tải tập tin từ điển. Tập tin từ điển được sử dụng phổ biến nhất là “Rock You”. bạn cũng rất mang thể tải xuống bằng phương pháp nhập lệnh sau:

  curl -L -o rockyou.txt https://github.com/brannondorsey/naive-hashcat/releases/tải về/data/rockyou.txt
  
  • Lưu ý: aircrack-ng will sẽ ko thể Mở Khóa mật khẩu WPA hoặc WPA2 nếu mật khẩu ko nằm trong danh sách từ.
 2. Tiêu đề ảnh 6560850 33

  2

  Yêu cầu aircrack-ng bắt đầu Mở Khóa mật khẩu. Nhập lệnh dưới đây (nhớ thay vào thông tin mạng thiết yếu):

  aircrack-ng -a2 -b MAC -w rockyou.txt name.cap
  
  • Nếu bạn đang Mở Khóa mạng WPA thay cho WPA2, hãy thay “-a2” bằng -a.
  • Thay “MAC” bằng địa chỉ MAC mà bạn đã ghi lại trong phần trước.
  • Thay “name” bằng tên mà bạn đã đặt cho tập tin “.cap”.
Tiêu đề ảnh 6560850 34

3

Chờ Terminal hiển thị kết quả. lúc title “KEY FOUND!” hiện ra tức là aircrack-ng đã tìm được mật khẩu. Mật khẩu sẽ nằm trong dấu ngoặc bên phải title “KEY FOUND!”.

tiến công deauth để thu thập handshake

 1. 1

  Bạn cần hiểu tiến công deauth tức là gì. Phương pháp deauth gửi gói xác nhận lại tới bộ định tuyến mà bạn đang Mở Khóa, gây ngắt kết nối Internet làm cho người tiêu sử dụng phải đăng nhập lại. Sau lúc người tiêu sử dụng đăng nhập lại, những bạn sẽ thu thập được handshake.

 2. Tiêu đề ảnh 6560850 36

  2

  Giám sát mạng mục tiêu. Nhập lệnh sau (nhớ thay thông tin mạng vào những vị trí thiết yếu):

  airodump-ng -c channel --bssid MAC
  
  • Ví dụ:
   airodump-ng -c 1 --bssid 9C:5C:8E:C9:AB:C0
   
 3. Tiêu đề ảnh 6560850 37

  3

  Chờ thiết bị nào đó kết nối với mạng. ngay trong lúc bạn thấy hai địa chỉ MAC xuất hiện cạnh nhau (và chuỗi văn bản gồm mang cả tên nhà sản xuất), chúng ta cũng rất mang thể tiếp tục.

  • Dấu hiệu này cho thấy một máy khách (chẳng hạn như máy tính) vừa mới kết nối với mạng.
 4. Tiêu đề ảnh 6560850 38

  4

  Mở cửa sổ Terminal. bạn cũng rất mang thể mở nhanh bằng phương pháp nhấn Alt+Ctrl+T. Hãy có thể chắn rằng airodump-ng vẫn triển khai phía bên dưới cửa sổ Terminal.

 5. Tiêu đề ảnh 6560850 39

  5

  Gửi gói xác thực lại. Nhập lệnh sau (nhớ thay thông tin mạng ở những vị trí thiết yếu):[3]

  aireplay-ng -0 2 -a MAC1 -c MAC2 mon0
  
  • “2” là số gói mà những bạn sẽ gửi. bạn cũng rất mang thể tăng hoặc giảm, nhưng lưu ý là nếu gửi nhiều hơn nữa 2 gói rất mang thể gây ra lỗ hổng bảo mật đáng để ý.
  • Thay “MAC1” bằng địa chỉ MAC ở ngoài cùng bên trái phía dưới cùng cửa sổ Terminal nền.
  • Thay “MAC2” bằng địa chỉ MAC ở ngoài cùng bên phải phía dưới cùng cửa sổ Terminal nền.
  • Nhớ thay “mon0” bằng tên giao diện mà bạn đã xác định vào lúc đầu lúc máy tính tìm bộ định tuyến.
  • Một ví dụ về lệnh:
   aireplay-ng -0 3 -a 9C:5C:8E:C9:AB:C0 -c 64:BC:0C:48:97:F7 mon0
   
 6. Tiêu đề ảnh 6560850 40

  6

  Mở lại cửa sổ Terminal thuở đầu. quay về cửa sổ Terminal nền sau lúc bạn gửi đi những gói xác nhận lại.

 7. Tiêu đề ảnh 6560850 41

  7

  Tìm handshake. Sau lúc thấy thẻ “WPA handshake:” và địa chỉ ko kể, bạn cũng rất mang thể tiến hành Mở Khóa mạng.

Lời khuyên

 • Áp dụng phương pháp này để kiểm tra thử điểm yếu trên Wi-Fi của bạn trước lúc khởi chạy sever là cách hay nhằm đề phòng những cuộc tiến công tương tự.

Cảnh báo

 • Hành vi Mở Khóa Wi-Fi của người khác trùng hợp được phép là phạm luật ở hầu hết những vương quốc. Bạn chỉ nên tiến hành những bước trên đối với mạng ở nhà hoặc Wi-Fi của ai đó đã được chấp nhận bạn kiểm tra.
 • Việc gửi nhiều hơn nữa hai gói xác nhận lại rất mang thể làm cho máy tính mục tiêu gặp sự cố và làm dấy lên nghi ngờ.

Từ khóa tìm kiếm:

hack wifi bằng kali linux
hack wifi kali linux
hack wifi linux
cách hack wifi bằng kali linux
kali linux hack wifi
hack wifi kali
hack wifi bang kali
linux hack wifi
hack wifi with kali
hack wifi by kali linux
hack wifi bằng kali linux 2020
how to hack wifi kali linux
kali linux wpa
how to hack wifi kali
wifi hacking kali
crack wifi wpa
hack wifi on kali linux
hack wifi with kali linux
hack wifi with linux
crack wifi kali linux
kali hack wifi
kali linux wifi hack
hack wpa
linux wifi hack

This entry was posted in Wiki How. Bookmark the permalink.

mang thể bạn quan tâm:

nhà loại kubet ku casino
Nguồn: [How to hack wifi Kali Linux] – Hack wifi bằng Kali Linux 2021 ; [How to hack wifi Kali Linux] – Hack wifi bằng Kali Linux 2021 ; [How to hack wifi Kali Linux] – Hack wifi bằng Kali Linux 2021