Hàm SHEET – Hàm trả về giá trị số trang tính của trang tính được tham chiếu trog Excel

Hãy cùng Osuai tìm hiểu về Hàm SHEET – Hàm trả về giá trị số trang tính của trang tính được tham chiếu trog Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm SHEET – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thông tin rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm SHEET - Hàm trả về giá trị số trang tính của trang tính được tham chiếu trog Excel

Mô tả: Hàm trả về số trang tính của trang tính được tham chiếu. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: SHEET(value)

Trong đó:

value: Là tên của 1 trang tính hoặc tham chiếu muốn tìm số trang, là tham số bắt buộc.

Có thể bạn quan tâm:  Hàm nhân (hàm PRODUCT) trong Excel

Chú ý:

– Nên hạn chế việc sử dụng hàm này trong công thức vì Excel tự động chuyển đổi khi cần.

Ví dụ:

Tính số trang tính của trang tính được mô tả trong bảng dưới đây:

Tính số trang tính của trang tính

– Tại ô cần tính nhập công thức: =SHEET(C6)

Tại ô cần tính nhập công thức =SHEET(C6)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

– Bạn có thể nhập trực tiếp tên trang tính trong hàm:

Có thể nhập trực tiếp tên trang tính trong hàm

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm SHEET trong Excel.

Có thể bạn quan tâm:  Cú pháp và mô tả các hàm tìm kiếm và tham chiếu trong Excel

Chúc các bạn thành công!

Tags: Hàm SHEET – Hàm trả về giá trị số trang tính của trang tính được tham chiếu trog Excel, Hàm SHEET – Hàm trả về giá trị số trang tính của trang tính được tham chiếu trog Excel, Hàm SHEET – Hàm trả về giá trị số trang tính của trang tính được tham chiếu trog Excel