Hàm QUARTILE.EXC – Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu không bao gồm giá trị 0 và 1 trong Excel

Hãy cùng Osuai tìm hiểu về Hàm QUARTILE.EXC – Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu không bao gồm giá trị 0 và 1 trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm QUARTILE.EXC – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm QUARTILE.EXC - Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu không bao gồm giá trị 0 và 1 trong Excel

Mô tả: Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu, với các giá trị phân vị từ 0 tới 1 không bao gồm 0 và 1. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: QUARTILE.EXC(array,quart)

Trong đó:

array: Mảng hoặc phạm vi chứa các giá trị muốn tìm tứ phân vị, là tham số bắt buộc.

Có thể bạn quan tâm:  Thao tác tạo bảng trong Excel

quart: Vị trí của tứ phân vị cần trả về, là tham số bắt buộc gồm có 3 giá trị là 1, 2 và 3. Ngoài các giá trị này hàm trả về giá trị lỗi.

Chú ý:

– Nếu quart không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu array trống -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu quart ≥ 4 hoặc quart ≤ 0  -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Hàm MIN và MAX, MEDIAN trả về giá trị giống như hàm QUARTILE.EXC với tương ứng với giá trị quart = 0, quart = 4, quart = 2.

Ví dụ:

Xác định vị trí các phân vị theo mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Có thể bạn quan tâm:  Cách vẽ biểu đồ cột trong Excel

Xác định vị trí các phân vị theo mô tả trong bảng

Xác định vị trí phân vị thứ 1. Tại ô cần tính nhập công thức: =QUARTILE.EXC(D6:J6,D7)

Xác định vị trí phân vị thứ 1 =QUARTILE.EXC(D6:J6,D7)

– Nhấn Enter -> phân vị thứ 1 là:

Vị trí phân vị thứ 1 là 9

– Phân vị thứ 6. Tại ô cần tính nhập công thức: =QUARTILE.EXC(D6:J6,4). Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Tính vị trí phân vị thứ 6

Ở đây do giá trị quart = 6 > 4 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM! Giá trị quart chỉ nằm trong 3 giá trị là 1, 2 và 3.

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm QUARTILE.EXC trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Tags: Hàm QUARTILE.EXC – Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu không bao gồm giá trị 0 và 1 trong Excel, Hàm QUARTILE.EXC – Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu không bao gồm giá trị 0 và 1 trong Excel, Hàm QUARTILE.EXC – Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu không bao gồm giá trị 0 và 1 trong Excel