Hàm MINVERSE – Hàm trả về ma trận nghịch đảo của một ma trận cho trước trong Excel

Hãy cùng Osuai tìm hiểu về Hàm MINVERSE – Hàm trả về ma trận nghịch đảo của một ma trận cho trước trong Excel

Thông thường trong quá trình tính ma trận nghịch đảo của một ma trận cho trước rất hay nhầm lẫn và cách tính toán thủ công mất nhiều thời gian. Bài viết dưới đây hướng dẫn cách sử dụng hàm MINVERSE trong Excel, đây là hàm trả về ma trận nghịch đảo của một ma trận cho trước.

Mô tả: Hàm trả về ma trận nghịch đảo của ma trận cho trước.

Cú pháp: MINVERSE (array).

Có thể bạn quan tâm:  Hàm MIRR - Hàm trả về tỷ suất hoàn vốn nội bộ có điều chỉnh trong Excel

Trong đó:

– array là mảng có số hàng và số cột bằng nhau.

Ví dụ: Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận sau:

Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận

Bước 1: Tại ô cần tính ma trận nghịch đảo nhập công thức: MINVERSE(D6:D8).

Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận 2

Bước 2: Sau khi nhập công thức xong nhấn phím Enter được kết quả:

Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận 3

Bước 3: Bôi đen vùng dữ liệu từ D11: F13 (chú ý số dòng và cột bôi đen phụ thuộc kích thước ban đầu của ma trận) -> Nhấn phím F2 được kết quả như hình vẽ:

Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận 4

Bước 4: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter được kết quả:

Có thể bạn quan tâm:  Hàm PERCENTILE.EXC - Hàm trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi, với k nằm trong khoảng từ 0 tới 1 trong Excel

Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận 5

Như vậy chỉ với thao tác đơn giản bạn có thể tìm ra ngay ma trận nghịch đảo của ma trận cho trước.

Chúc các bạn thành công!

Tags: Hàm MINVERSE – Hàm trả về ma trận nghịch đảo của một ma trận cho trước trong Excel, Hàm MINVERSE – Hàm trả về ma trận nghịch đảo của một ma trận cho trước trong Excel, Hàm MINVERSE – Hàm trả về ma trận nghịch đảo của một ma trận cho trước trong Excel