Hàm MINUTE – Hàm trả về phút của 1 giá trị thời gian trong Excel

Hãy cùng Osuai tìm hiểu về Hàm MINUTE – Hàm trả về phút của 1 giá trị thời gian trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm MINUTE – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm ngày tháng và thời gian rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm MINUTE - Hàm trả về phút của 1 giá trị thời gian trong Excel

Mô tả: Hàm trả về phút của 1 giá trị thời gian. Phút được trả về dưới dạng số nguyên, có giá trị từ 0 tới 59.

Cú pháp: MINUTE(serial_number)

Trong đó: serial_number là giá trị thời gian muốn tính phút, giá trị thời gian có thể nhập dưới dạng chuỗi hoặc dưới dạng số thập phân hay kết hợp cả 2 dạng trên.

Có thể bạn quan tâm:  Cách trộn thư, trộn văn bản (Mail Merge) trong Word 2016

Chú ý:

– Giá trị thời gian là một phần của giá trị ngày và được biểu thị bằng số thập phân.

Ví dụ:

Tính giá trị phút trong những định dạng thời gian sau:

Tính giá trị phút trong những định dạng thời gian sau

– Tại ô cần tính nhập công thức: =MINUTE(F7).

Tại ô cần tính nhập công thức =MINUTE(F7)

– Nhấn Enter -> giá trị phút trong giá trị thời gian đó là:

Nhấn Enter trả về giá trị phút trong giá trị thời gian

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

– Trường hợp giá trị thời gian không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trường hợp giá trị thời gian không hợp lệ - hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể trong quá trình làm việc với hàm MINUTE.

Có thể bạn quan tâm:  Hàm WORKDAY.INTL - Hàm trả về một ngày trước hoặc sau ngày bắt đầu với ngày cuối tuần tùy chỉnh trong Excel

Chúc các bạn thành công!

Tags: Hàm MINUTE – Hàm trả về phút của 1 giá trị thời gian trong Excel, Hàm MINUTE – Hàm trả về phút của 1 giá trị thời gian trong Excel, Hàm MINUTE – Hàm trả về phút của 1 giá trị thời gian trong Excel