Hàm ISNA – Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là một giá trị lỗi #N/A trong Excel

Hãy cùng Osuai tìm hiểu về Hàm ISNA – Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là một giá trị lỗi #N/A trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm ISNA– 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thông tin rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm ISNA - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là một giá trị lỗi #N/A trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là một giá trị lỗi #N/A trong Excel.

Cú pháp: ISNA(value)

Trong đó:

value: Giá trị muốn kiểm tra có phải là giá trị lỗi #N/A hay không, là tham số bắt buộc.

Có thể bạn quan tâm:  Cách giảm dung lượng file Excel

Chú ý:

– Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là giá trị lỗi #N/A và ngược lại hàm trả về giá trị False.

Ví dụ:

Xác định các giá trị trong value đâu là giá trị lỗi #N/A.

Xác định các giá trị trong value đâu là giá trị lỗi #N/A

– Tại ô cần tính nhập công thức: =ISNA(C6)

Tại ô cần tính nhập công thức =ISNA(C6)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

– Ở đây giá trị ô C6 không phải là giá trị lỗi #N/A nên hàm trả về giá trị False.

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

– Ở đây chỉ có lỗi #N/A hàm trả về giá trị True, còn lại các giá trị lỗi khác hàm trả về giá trị False

Có thể bạn quan tâm:  Cách xóa toàn bộ các Section Break trong Word

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm ISNA trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Tags: Hàm ISNA – Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là một giá trị lỗi #N/A trong Excel, Hàm ISNA – Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là một giá trị lỗi #N/A trong Excel, Hàm ISNA – Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là một giá trị lỗi #N/A trong Excel

Bài viết cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm:  Khóa một hoặc nhiều cột dữ liệu trên bảng tính Excel - Đóng băng dữ liệu trong Excel