Hàm DAYS360 – Hàm tìm số ngày giữa hai ngày dựa trên một năm 360 ngày trong Excel

Hãy cùng Osuai tìm hiểu về Hàm DAYS360 – Hàm tìm số ngày giữa hai ngày dựa trên một năm 360 ngày trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm DAYS360, Hàm tìm số ngày giữa hai ngày dựa trên một năm 360 ngày trong Excel.

Mô tả: Hàm DAYS360 được sử dụng để tính toán số ngày dựa trên năm chỉ có 360 ngày. Hàm thường được sử dụng tính các khoản thanh toán nếu hệ thống kế toán của bạn dựa trên năm có 360 ngày.

Cú pháp: DAYS360(start_date,end_date,[method]).

Trong đó:

start_date: Ngày bắt đầu.

end_date: Ngày kết thúc.

method: Cơ sở dùng để đếm ngày, là tham số tùy ý, mặc định là False và có các giá trị sau:

Có thể bạn quan tâm:  Hiển thị Sheet Tab trong Excel khi bị ẩn

+ method = False -> Phương pháp Hoa Kỳ (NASD), Nếu ngày bắt đầu là ngày cuối tháng thì nó sẽ bằng ngày thứ 30 của tháng. Nếu ngày bắt đầu là ngày cuối tháng và ngày ngày bắt đầu sớm hơn ngày thứ 30 của tháng thì ngày kết thúc sẽ là ngày đầu tiên của tháng tiếp theo, ngược lại ngày kết thúc sẽ bằng ngày thứ 30 của tháng đó.

+ method = True -> Cơ sở tính ngày dựa theo cách tính của Châu Âu, ngày bắt đầu và ngày kết thúc nếu diễn ra vào ngày 31 của tháng sẽ bằng ngày thứ 30 của tháng đó.

Có thể bạn quan tâm:  Cách tắt chức năng Research trong Word

Ví dụ:

Tính số ngày từ ngày 6/15/2015 đến ngày 5/1/2016.

Cách sử dụng hàm DAYS360 trong Excel

– Sử dụng cơ sở đếm ngày theo chuẩn Châu Âu.

Tại ô cần tính nhập công thức: =DAYS360(D6,D7,D8).

Cách sử dụng hàm DAYS360 trong Excel 2

Nhấn Enter -> số ngày từ ngày 6/15/2015 đến ngày 5/1/2016 là:

Cách sử dụng hàm DAYS360 trong Excel 3

– Tương tự tính theo chuẩn Bắc Mĩ số ngày là:

Cách sử dụng hàm DAYS360 trong Excel 4

Trường hợp thực tế từ ngày 1/15/2015 đến ngày 1/15/2016 có 365 ngày nhưng khi sử dụng hàm DAYS360 số ngày từ ngày 1/15/2015 đến ngày 1/15/2016 chỉ có 360 ngày.

Cách sử dụng hàm DAYS360 trong Excel 5

Trên đây là cách sử dụng cũng như một số chú ý khi sử dụng hàm DAYS360.

Có thể bạn quan tâm:  Cách đổi mật khẩu, password Wifi TP-Link TL-WR841N

Chúc các bạn thành công!

Tags: Hàm DAYS360 – Hàm tìm số ngày giữa hai ngày dựa trên một năm 360 ngày trong Excel, Hàm DAYS360 – Hàm tìm số ngày giữa hai ngày dựa trên một năm 360 ngày trong Excel, Hàm DAYS360 – Hàm tìm số ngày giữa hai ngày dựa trên một năm 360 ngày trong Excel