Hàm COUNTBLANK – Hàm thực hiện đếm các ô trống trong danh sách các đối số trong Excel

Hãy cùng Osuai tìm hiểu về Hàm COUNTBLANK – Hàm thực hiện đếm các ô trống trong danh sách các đối số trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm COUNTBLANK – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm COUNTBLANK - Hàm thực hiện đếm các ô trống trong danh sách các đối số trong Excel

Mô tả: Hàm thực hiện đếm các ô trống trong danh sách các đối số.

Cú pháp: COUNTBLANK(range)

Trong đó:

– range: Phạm vi muốn đếm các ô trống.

Chú ý:

– Hàm thực hiện đếm các ô trống, các ô có giá trị bằng 0 không được đếm.

Có thể bạn quan tâm:  Cách xem trước khi in trong Word

Ví dụ:

Đếm số trống trong bảng dưới đây:

Đếm số trống trong bảng

– Tại ô cần tính nhập công thức: =COUNTBLANK(B6:D10)

Tại ô cần tính nhập công thức =COUNTBLANK(B6:D10)

– Nhấn Enter -> số ô trống trong bảng dữ liệu là:

Nhấn Enter trả về số ô trống trong bảng dữ liệu là 1

– Trường hợp các giá trị ô là số 0 -> hàm bỏ qua không đếm:

Trường hợp các giá trị ô là số 0 - hàm bỏ qua không đếm

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm COUNTBLANK trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Tags: Hàm COUNTBLANK – Hàm thực hiện đếm các ô trống trong danh sách các đối số trong Excel, Hàm COUNTBLANK – Hàm thực hiện đếm các ô trống trong danh sách các đối số trong Excel, Hàm COUNTBLANK – Hàm thực hiện đếm các ô trống trong danh sách các đối số trong Excel