Hàm CONCATENATE (hàm nối chuỗi) trong Excel

Hãy cùng Osuai tìm hiểu về Hàm CONCATENATE (hàm nối chuỗi) trong Excel

Sử dụng hàm CONCATENATE khi các bạn muốn nối các chuỗi văn bản có sẵn thành một chuỗi văn bản đầy đủ, duy nhất. Để biết cú pháp và cách sử dụng hàm CONCATENATE các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Hàm CONCATENATE trong Excel 1

Bài viết mô tả cú pháp, cách sử dụng hàm CONCATENATE trong Excel.

Mô tả

Hàm CONCATENATE dùng để nối nhiều chuỗi lại với nhau thành một chuỗi duy nhất.

Có thể bạn quan tâm:  Khóa một hoặc nhiều cột dữ liệu trên bảng tính Excel - Đóng băng dữ liệu trong Excel

Cú pháp

=CONCATENTE(text1,text2…)

Trong đó:

text1: chuỗi cần nối thứ nhất.

text2: là chuỗi cần nối tiếp theo, tối đa 255 chuỗi văn bản cần kết nối.

Chuỗi kết nối text1, text2… có thể là số, văn bản hoặc ô tham chiếu tới số hay văn bản, được phân cách nhau bởi dấu phẩy.

Ghi chú: Các bạn có thể sử dụng dấu và (&) trong toán tử thay vì dùng hàm CONCATENATE để nối chuỗi.

Ví dụ

Nối chuỗi text1 và text2:

=CONCATENATE(A6,B6)

Hàm CONCATENATE trong Excel 2

Nối chuỗi text1 và text2 với chuỗi “.vn”:

=CONCATENATE(A8,B8,”.vn”)

Hàm CONCATENATE trong Excel 3

Nối chuỗi text1 + khoảng trắng + text2.

Có thể bạn quan tâm:  Hàm RANK.EQ - Hàm trả về thứ hạng của một số trong một danh sách các số, trả về thứ hạng cao nhất khi nhiều giá trị cùng 1 thứ hạng trong Excel

=CONCATENATE(A10,” “,B10)

Hàm CONCATENATE trong Excel 4

Với cú pháp và cách sử dụng đơn giản nhưng nhiều khi các bạn sẽ cần sử dụng đến hàm CONCATENATE để xử lý dữ liệu trên bảng tính Excel. Các bạn có thể dễ dàng ghi nhớ cú pháp của hàm để sử dụng khi cần thiết. Chúc các bạn thành công!

Tags: Hàm CONCATENATE (hàm nối chuỗi) trong Excel, Hàm CONCATENATE (hàm nối chuỗi) trong Excel, Hàm CONCATENATE (hàm nối chuỗi) trong Excel