Hàm CONCATENATE (hàm nối chuỗi) trong Excel

Hãy cùng Osuai tìm hiểu về Hàm CONCATENATE (hàm nối chuỗi) trong Excel

Sử dụng hàm CONCATENATE khi các bạn muốn nối các chuỗi văn bản có sẵn thành một chuỗi văn bản đầy đủ, duy nhất. Để biết cú pháp và cách sử dụng hàm CONCATENATE các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Hàm CONCATENATE trong Excel 1

Bài viết mô tả cú pháp, cách sử dụng hàm CONCATENATE trong Excel.

Mô tả

Hàm CONCATENATE dùng để nối nhiều chuỗi lại với nhau thành một chuỗi duy nhất.

Cú pháp

=CONCATENTE(text1,text2…)

Trong đó:

text1: chuỗi cần nối thứ nhất.

Có thể bạn quan tâm:  Cài đặt font chữ mặc định trong Excel

text2: là chuỗi cần nối tiếp theo, tối đa 255 chuỗi văn bản cần kết nối.

Chuỗi kết nối text1, text2… có thể là số, văn bản hoặc ô tham chiếu tới số hay văn bản, được phân cách nhau bởi dấu phẩy.

Ghi chú: Các bạn có thể sử dụng dấu và (&) trong toán tử thay vì dùng hàm CONCATENATE để nối chuỗi.

Ví dụ

Nối chuỗi text1 và text2:

=CONCATENATE(A6,B6)

Hàm CONCATENATE trong Excel 2

Nối chuỗi text1 và text2 với chuỗi “.vn”:

=CONCATENATE(A8,B8,”.vn”)

Hàm CONCATENATE trong Excel 3

Nối chuỗi text1 + khoảng trắng + text2.

=CONCATENATE(A10,” “,B10)

Hàm CONCATENATE trong Excel 4

Với cú pháp và cách sử dụng đơn giản nhưng nhiều khi các bạn sẽ cần sử dụng đến hàm CONCATENATE để xử lý dữ liệu trên bảng tính Excel. Các bạn có thể dễ dàng ghi nhớ cú pháp của hàm để sử dụng khi cần thiết. Chúc các bạn thành công!

Có thể bạn quan tâm:  Cách tắt chức năng Research trong Word

Tags: Hàm CONCATENATE (hàm nối chuỗi) trong Excel, Hàm CONCATENATE (hàm nối chuỗi) trong Excel, Hàm CONCATENATE (hàm nối chuỗi) trong Excel