Hàm CHISQ.DIST.RT – Hàm trả về xác suất đầu bên phải của phân bố khi bình phương trong Excel

Hãy cùng Osuai tìm hiểu về Hàm CHISQ.DIST.RT – Hàm trả về xác suất đầu bên phải của phân bố khi bình phương trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm CHISQ.DIST.RT – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm CHISQ.DIST.RT - Hàm trả về xác suất đầu bên phải của phân bố khi bình phương trong Excel

Mô tả: Hàm trả về xác suất đầu bên phải của phân bố khi bình phương. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010.

Cú pháp: CHISQ.DIST.RT(x,deg_freedom)

Trong đó:

x: Giá trị muốn đánh giá phân phối.

deg_freedom: Số bậc tự do.

Chú ý:

– Nếu bất kì giá trị nào của các tham số không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Có thể bạn quan tâm:  Chuyển font .VnTime sang Time New Roman trong Word và Excel

– Nếu deg_freedom không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu deg_freedom < 1 hoặc deg_freedom > 10^10 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính xác suất đầu bên phải khi bình phương của phân bố theo số liệu trong bảng dưới đây:

Tính xác suất đầu bên phải khi bình phương của phân bố theo số liệu trong bảng

– Tại ô cần tính nhập công thức: =CHISQ.DIST.RT(C6,C7)

Tại ô cần tính nhập công thức =CHISQ.DIST.RT(C6,C7)

– Nhấn Enter -> xác suất đầu bên phải của phân bố khi bình phương là:

Kết quả xác suất đầu bên phải của phân bố khi bình phương là 0.97

– Trường hợp 1 trong các giá trị của tham số không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Có thể bạn quan tâm:  Hàm DAY - Hàm trả về giá trị ngày của ngày tháng cụ thể nào đó trong Excel

Hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Trường hợp số bậc tự do nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn 10^10 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm CHISQ.DIST.RT trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Tags: Hàm CHISQ.DIST.RT – Hàm trả về xác suất đầu bên phải của phân bố khi bình phương trong Excel, Hàm CHISQ.DIST.RT – Hàm trả về xác suất đầu bên phải của phân bố khi bình phương trong Excel, Hàm CHISQ.DIST.RT – Hàm trả về xác suất đầu bên phải của phân bố khi bình phương trong Excel