Hai lực cân bằng là gì?

Cùng với osuairportpart150.com tìm hiểu về Hai lực cân bằng là gì?

Hai lực cân bằng là hai lực cùng đặt lên một vật, mang cường độ bằng nhau, phương nằm trên cùng một đường thẳng, chiều ngược nhau.

Hai lực cân bằng

Ví dụ:

Cuốn sách, lọ hoa, ly nước để trên mặt bàn đều đứng yên vì chịu tác dụng của những lực cân bằng.

những đặc điểm của hai lực cân bằng

Hai lực cân bằng mang đặc điểm

  • Về điểm đặt của lực: mang cùng điểm đặt (cùng tác dụng vào một vật).
  • Về phương của lực: mang cùng phương.
  • Về chiều của lực: ngược chiều nhau.
  • Về cường độ: mang cường độ bằng nhau.

Tác dụng của hai lực cân bằng lên một vật đang đứng yên là gì?

Dưới tác dụng của hai lực cân bằng, một vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên.

Có thể bạn quan tâm:  Blockchain là gì? Blockchain hoạt động như thế nào? Ưu, nhược điểm của blockchain?

Ví dụ:

Cuốn sách trên bàn chịu tác dụng của hai lực cân bằng là trọng lực và lực nâng của bàn, cuốn sách đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên mãi.

Tác dụng của hai lực cân bằng lên một vật đang đi lại là gì?

Dưới tác dụng của những lực cân bằng, một vật đang đi lại sẽ tiếp tục đi lại thẳng đều. đi lại này được gọi là đi lại theo quán tính.

Ví dụ:

Hích nhẹ để viên bi lăn trên mặt bàn nằm ngang nhẵn, dưới tác dụng của hai lực cân bằng, viên bi tiếp tục đi lại thẳng đều.

Xác định phương và chiều của lực

Để mang thể xác định phương và chiều của lực, chúng ta cần phải dựa vào những kết quả tác dụng của lực lên vật. lúc chịu tác dụng của lực, vật bị tác động biến dạng theo phương, chiều nào. Thì đó sẽ là phương chiều của lực tác dụng lên vật đó. lúc chịu tác dụng của lực, vật đang đi lại bị thay đổi đi lại bất kỳ (nhanh dần hay chậm dần hay thay đổi hướng). Tùy vào từng trường hợp cụ thể, chúng ta xác định phương chiều của lực tác dụng.

Có thể bạn quan tâm:  Con vịt vàng trên Facebook là gì?

Hai lực cân bằng sẽ mang phương giống nhau, chiều ngược nhau và cùng kích thước. Vì vậy, lúc xác định được một lực trong cặp lực này thì ta mang thể suy ra đặc điểm của lực còn lại. Tuy nhiên, trong cách trường hợp, chúng ta vẫn phải xem xét kết quả tác dụng lực kỹ lưỡng mới mang thể khẳng định điều này. Vì một vật mang thể chịu tác động của nhiều hơn 2 lực tác dụng lên nó.

Cách xác định hai lực cân bằng

Để xác định hai lực cân bằng, chúng ta phải xác định được đủ 4 yếu tố sau đây:

  • Hai lực phải cùng tác dụng lên cùng một vật.
  • Phương của hai lực phải nằm trên cùng một đường thẳng. Hay ta còn nói là hai lực mang cùng phương với nhau.
  • Chiều của hai lực phải ngược chiều nhau.
  • kích thước của hai lực là bằng nhau.
Có thể bạn quan tâm:  Dkm là gì? Dkm, Dcm, Dcmm là gì trên Facebook

Hy vọng bài viết trên đã giúp những bạn hiểu rõ 2 lực cân bằng là gì, tác dụng của lực cân bằng lên vật đứng yên và đi lại, cách xác định 2 lực cân bằng.

Nguồn: Hai lực cân bằng là gì? ; Hai lực cân bằng là gì?