Gia tốc là gì? Công thức tính gia tốc

Cùng với osuairportpart150.com tìm hiểu về Gia tốc là gì? Công thức tính gia tốc

Gia tốc là gì? Công thức tính gia tốc như thế nào? Mời những bạn tìm hiểu về đại lượng vật lý rất cần thiết này trong bài viết dưới đây.

Gia tốc là gì?

Gia tốc là đại lượng vật lý đặc trưng cho sự thay đổi của vận tốc theo thời gian. Nó là một trong những đại lượng cơ bản sử dụng để mô tả đi lại.

Đơn vị của gia tốc thường là độ dài chia cho bình phương thời gian. Đơn vị chuẩn thường được sử dụng là: m/s² (mét trên giây bình).

Phân loại gia tốc

Một số loại gia tốc thường được gặp trong chương trình vật lý THPT sau đây.

 • Gia tốc tức thời
 • Gia tốc trung bình
 • Gia tốc pháp tuyến
 • Gia tốc tiếp tuyến
 • Gia tốc toàn phần
 • Gia tốc trọng trường
Có thể bạn quan tâm:  Icon =)), :)), :3, :v, ^^ là gì? lúc nào nên tiêu dùng?

Công thức tính gia tốc tổng quát

Công thức tính gia tốc tổng quát:

Công thức tính gia tốc

Trong đó:

Công thức tính gia tốc là vận tốc tức thời tại một thời điểm t

Công thức tính gia tốclà vận tốc tại thời điểm: Công thức tính gia tốc

Công thức tính gia tốc tức thời

Gia tốc tức thời của vật là biểu diễn cho sự thay đổi vận tốc của vật đó trong một khoảng thời gian vô cùng nhỏ (tức thời).

Công thức:

Công thức tính gia tốc tức thời

Trong đó với:

v là vận tốc đơn vị m/s
t là thời gian đon vị s

Công thức tính gia tốc trung bình

Gia tốc trung bình của vật biểu diễn cho sự thay đôi vận tốc của vật đó trong một khoảng thời gian nhất định.

Gia tốc trung bình là biễn thiên của vận tốc được chia cho biến thiên thời gian.

Công thức:

Công thức tính gia tốc trung bình

Trong đó:

 • v là vận tốc tức thời (m/s)
 • R là độ dài bán kính cong (m)

Lưu ý: Trong trường hợp vật đi lại tròn đều, thì v và R đều là những đại lượng ko đổi. Do đó gia tốc pháp tuyến trong trường hợp này là gia tốc hướng tâm và ko đổi.

Có thể bạn quan tâm:  Hangover có nghĩa là gì? Dùng trong hoàn cảnh nào?

Công thức tính gia tốc tiếp tuyến

Gia tốc tiếp tuyến là đại lượng mô tả cho sự thay đổi sự cân đối vecto vận tốc. Gia tốc tiếp tuyến mang những điểm lưu ý sau:

 • Phương trùng với phương của tiếp tuyến
 • Cùng chiều lúc đi lại nhanh dần và ngược chiều lúc đi lại chậm dần.

Công thức gia tốc tiếp tuyến:

Công thức gia tốc tiếp tuyến

Quan hệ giữa gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến: Gia tốc trong đi lại hình cong bao gồm hai phần:

 • Gia tốc pháp tuyến – Đặc trưng cho sự thay đổi về phương của vận tốc theo thời gian
 • Gia tốc tuyến tuyến – Đặc trưng cho sự thay đổi về hướng của vận tốc theo thời gian

Công thức tính gia tốc trọng trường

Gia tốc trọng trường là đại lượng của gia tốc do lực hấp dẫn tác dụng lên vật. lúc bỏ qua ma sát do lực cản ko khí, theo nguyên lý tương đương thì mọi vật đều chịu một gia tốc trong trường hấp dẫn là giống nhau đối với tâm khối lượng của vật.

Có thể bạn quan tâm:  Ma trận boston là gì? Ứng dụng ma trận boston vào thực tế

Gia tốc trọng trường giống nhau đối với mọi vật chất và khối lượng.

Gia tốc trọng trường thường do lực hút của tái đất gây nên thường khác nhau tại những điểm và dao động từ: 9.78-9.83. Tuy nhiên, trong những bài tập thì người ta thường lấy bằng 10 m/s2

Công thức tính gia tốc toàn phần

Gia tốc toàn phần hiểu đơn thuần là tổng của hai gia tốc là gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến theo vecto. Công thức tính như sau:

Công thức tính gia tốc toàn phần

Công thức liên hệ giữa gia tốc, vận tốc và quãng đường

Ta sẽ chứng minh mối liên hệ của gia tốc, vận tốc và quãng đường

Công thức liên hệ giữa gia tốc, vận tốc và quãng đường

Nguồn: Gia tốc là gì? Công thức tính gia tốc ; Gia tốc là gì? Công thức tính gia tốc