Công thức tính khoảng trống xung quanh, toàn phần hình hộp chữ nhật

Cùng với osuairportpart150.com theo dõi khía cạnh về Công thức tính khoảng trống xung quanh, toàn phần hình hộp chữ nhật

Công thức tính khoảng trống xung quanh, khoảng trống toàn phần và thể tích hình hộp chữ nhật là những kiến thức đã được học từ thời trung học. Đây là những kiến thức trọng yếu áp dụng được trong thực tiễn đời sống như tính khoảng trống chiếc hộp, chiếc thùng xốp để đựng đồ,… Bài viết này sẽ giới thiệu đầy đủ cho bạn những công thức tính khoảng trống, thể tích hình hộp chữ nhật.

Hình hộp chữ nhật là hình ko gian với 6 mặt đều là những hình chữ nhật. Hình hộp chữ nhật với 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh. Hai mặt đối diện nhau được xem là hai mặt đáy của hình hộp chữ nhật, những mặt còn lại gọi là mặt bên.

Bạn với thể tham khảo thêm cách tính khoảng trống hình chữ nhật, chu vi hình chữ nhật.

Hình hộp chữ nhật

khoảng trống xung quanh hình hộp chữ nhật bằng tổng khoảng trống 4 mặt bên của hình (trừ 2 mặt đáy).

Công thức: khoảng trống xung quanh hình hộp chữ nhật được bằng tích của chu vi mặt đáy và chiều cao.

Sxq = 2h.(a +b).

Trong đó:

Sxq: khoảng trống xung quanh hình hộp chữ nhật.

+ h: Chiều cao hình hộp chữ nhật.

a: Chiều dài hình hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng hình hộp chữ nhật.

Tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

Ví dụ: Tính khoảng trống xung quanh của hình hộp chữ nhật, biết chiều dài 20 m, chiều rộng 7 m, chiều cao 10 m.

Giải:

khoảng trống xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

Sxq = 2h.(a+b) = 2 x 10 x (20+7) = 540 m2.

Tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

Công thức: khoảng trống toàn phần hình hộp chữ nhật bằng tổng khoảng trống xung quanh hình hộp chữ nhật và 2 mặt còn lại.

Có thể bạn quan tâm:  Cách bấm dây mạng 4 sợi, bấm dây mạng bằng dây điện thoại

Stp = Sxq + 2.a.b = 2h.(a + b) + 2.a.b

Trong đó:

Stp: khoảng trống toàn phần hình hộp chữ nhật.

Sxq: khoảng trống xung quanh hình hộp chữ nhật.

h: Chiều cao hình hộp chữ nhật.

+ a: Chiều dài hình hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng hình hộp chữ nhật.

Tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật

Ví dụ: Một chiếc thùng hình chữ nhật với chiều cao là 3 cm, chiều dài là 5,4 cm, chiều rộng là 2 cm. Tính khoảng trống toàn phần của chiếc thùng đó?

Giải:

khoảng trống toàn phần của thùng hình chữ nhật là:

Stp = Sxq + 2.a.b = 2h.(a + b) + 2ab = 2 x 3 x (5,4 +2) + 2 + 5,4 x 2 = 66 cm2.

Tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật

Thể tích hình hộp chữ nhật là lượng ko gian mà hình chiếm.

Công thức: Thể tích hình hộp chữ nhật: được tính bằng tích của khoảng trống đáy và chiều cao.

V = a x b x c

Trong đó:

+ V: Thể tích hình hộp chữ nhật.

a: Chiều dài hình hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng hình hộp chữ nhật.

c: Chiều cao hình hộp chữ nhật.

Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật

Ví dụ: Tính thể tích hình hộp chữ nhật với chiều dài 9 cm, chiều rộng 5 cm và chiều cao 6 cm.

Thể tích hình hộp chữ nhật là:

V = a x b x c = 9 x 5 x 6 = 270 cm3

Tính thể tích hình hộp chữ nhật

Để hiểu rõ hơn về thể tích hình hộp chữ nhật, mời bạn tham khảo bài viết Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật với ví dụ đầy đủ, khía cạnh.

Đường chéo của hình hộp chữ nhật với độ dài bằng nhau.

Công thức tính đường chéo hình hộp chữ nhật

Trong đó:

D: đường chéo hình hộp chữ nhật.

a: Chiều dài hình hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng hình hộp chữ nhật.

h: Chiều cao hình hộp chữ nhật.

Ví dụ: Tính đường chéo hình hộp chữ nhật với chiều dài 10cm, chiều rộng 6cm và chiều cao 15cm.

Có thể bạn quan tâm:  Trello là gì? Cách sử dụng trello quản lý công việc hiệu quả

Tính đường chéo hình hộp chữ nhật

Hy vọng rằng với những công thức tính khoảng trống xung quanh, khoảng trống toàn phần, thể tích của hình hộp chữ nhật. Cảm ơn những bạn đã theo dõi.

Từ khóa tìm kiếm:

khoảng trống xung quanh hình hộp chữ nhật
công thức tính khoảng trống xung quanh hình hộp chữ nhật
tính khoảng trống xung quanh hình hộp chữ nhật
tính khoảng trống toàn phần hình hộp chữ nhật
khoảng trống toàn phần hình hộp chữ nhật
cách tính khoảng trống toàn phần hình hộp chữ nhật
công thức tính khoảng trống toàn phần của hình hộp chữ nhật
muốn tính khoảng trống xung quanh hình hộp chữ nhật
tính khoảng trống hình hộp chữ nhật
tính khoảng trống toàn phần của hình hộp chữ nhật
cách tính khoảng trống xung quanh
công thức tính khoảng trống xung quanh của hình hộp chữ nhật
cách tính khoảng trống toàn phần của hình hộp chữ nhật
công thức tính khoảng trống hình hôp chữ nhật
cách tính khoảng trống xung quanh hình hộp chữ nhật
công thức tính khoảng trống hình hộp chữ nhật
công thức tính khoảng trống toàn phần
công thức tính khoảng trống toàn phần hình hộp chữ nhật
tính khoảng trống xung quanh
công thức khoảng trống xung quanh hình hộp chữ nhật
khoảng trống toàn phần hình chữ nhật
tính khoảng trống toàn phần
khoảng trống xung quanh của hình hộp chữ nhật
khoảng trống toàn phần của hình hộp chữ nhật
s toàn phần hình hộp chữ nhật
cách tính khoảng trống toàn phần
muốn tính khoảng trống toàn phần hình hộp chữ nhật
tính khoảng trống xung quanh của hình hộp chữ nhật
khoảng trống xung quanh hình hộp
công thức khoảng trống toàn phần hình hộp chữ nhật
công thức tính khoảng trống xung quanh và khoảng trống toàn phần của hình hộp chữ nhật
công thức tính khoảng trống toàn phần hình chữ nhật
khoảng trống xung quanh khoảng trống toàn phần
khoảng trống xung quanh của hình chữ nhật
cách tính khoảng trống hình hộp chữ nhật
cách tính khoảng trống xung quanh của hình hộp chữ nhật
khoảng trống toàn phần hình hộp
muốn tính khoảng trống hình hộp chữ nhật
công thức tính khoảng trống xung quanh hình chữ nhật
khoảng trống xung quanh là gì
muốn tính khoảng trống xung quanh của hình hộp chữ nhật
tính khoảng trống xung quanh hình chữ nhật
khoảng trống toàn phần của hình chữ nhật
dien tich toan phan hinh hop chu nhat
công thức tính khoảng trống xung quanh hình hộp
hình hộp chữ nhật
công thức tính dt xung quanh hình hộp chữ nhật
cách tính s toàn phần của hình hộp chữ nhật
công thức tính khoảng trống xung quanh
khoảng trống xung quanh khoảng trống toàn phần hình hộp chữ nhật

Có thể bạn quan tâm:  Tổng hợp tài liệu học lập trình PHP&MySQL từ căn bản tới tăng

 

 

Nguồn: Công thức tính khoảng trống xung quanh, toàn phần hình hộp chữ nhật ; Công thức tính khoảng trống xung quanh, toàn phần hình hộp chữ nhật ; Công thức tính khoảng trống xung quanh, toàn phần hình hộp chữ nhật