Công Thức Tính dung tích Xung Quanh Hình Lăng Trụ

Cùng với osuairportpart150.com theo dõi khía cạnh về Công Thức Tính dung tích Xung Quanh Hình Lăng Trụ

Hình lăng trụ đứng là một hình khối thường gặp trong đời sống và toán học. Bạn đã biết rõ về khái niệm cũng như công thức tính hình khối này chưa? Cùng theo dõi bài viết để biết cách tính dung tích xung quanh, toàn phần hình lăng trụ đứng và những ví dụ khía cạnh nhé!

Khái niệm hình lăng trụ đứng

Khái niệm: Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ mang cạnh bên vuông góc với mặt đáy.

Tính chất

– Hình lăng trụ đứng mang tất cả cạnh bên vuông góc với hai đáy.

– Hình lăng trụ đứng mang tất cả mặt bên là những hình chữ nhật.

dung tích hình lăng trụ đứng

Cách tính dung tích xung quanh hình lăng trụ đứng

Ý nghĩa: dung tích xung quanh hình lăng trụ đứng là tổng hiện tích những mặt bên của hình lăng trụ đứng.

dung tích xung quanh hình lăng trụ đứng bằng tổng dung tích những mặt bên hoặc bằng chu vi đáy nhân với chiều cao.

Công thức: Sxq = p.h

Trong đó:

+ p là chu vi đáy.

+ h là chiều cao.

Hình lăng trụ đứng

Sau đây mình sẽ hướng dẫn những bạn cách tính dung tích xung quanh hình lăng trụ đứng thông qua ví dụ sau.

Ví dụ: Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ mang đáy ABCD là hình chữ nhật, AB = 4cm BC = 5cm, chiều cao h = 2,5cm. dung tích xung quanh của hình lăng trụ đứng là?

Hướng dẫn giải:

– Chu vi đáy hình chữ nhật ABCD= 2(AB + BC)= 2(4 + 5) = 18 (cm).

– dung tích xung quanh hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ = p.h = 18.2,5= 45 (cm2).

Cách tính dung tích toàn phần hình lăng trụ đứng

Ý nghĩa: dung tích toàn phần của hình lăng trụ đứng là tổng dung tích xung quanh và dung tích hai đáy.

dung tích toàn phần của hình lăng trụ bằng tổng những dung tích xung quanh và dung tích hai đáy.

Công thức: Stp = Sxq + 2S

Trong đó:

– Sxq là dung tích xung quanh.

– S là dung tích đáy.

cách tính diện tích xung quanh hình lăng trụ đứng

Sau đây mình sẽ hướng dẫn những bạn tính dung tích toàn phần hình lăng trụ đứng thông qua ví dụ sau.

Ví dụ: Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ mang đáy ABCD là hình chữ nhật, AB = 4cm BC = 5cm, chiều cao h = 2,5cm. dung tích toàn phần của hình lăng trụ đứng là?

Hướng dẫn giải:

– dung tích xung quanh hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ = p.h = (2(AB + BC)) . 2,5 = 45 (cm2).

– dung tích đáy hình chữ nhật ABCD = 4.5 = 20 (cm2).

– dung tích toàn phần hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ = Sxq + 2.S = 45 + 2.20 = 85 (cm2).

Thể tích hình lăng trụ đứng

Ý nghĩa: Thể tích hình lăng trụ đứng là lượng ko gian mà vật đó chiếm.

Thể tích hình lăng trụ đứng bằng dung tích đáy nhân với chiều cao.

Công thức: V = S. h

Trong đó:

– S: dung tích đáy.

– h: chiều cao.

- Cách tính diện tích toàn phần hình lăng trụ đứng

Sau đây mình sẽ hướng dẫn những bạn tính thể tích hình lăng trụ đứng thông qua ví dụ sau.

Ví dụ: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ mang đáy là tam giác ABC vuông tại A mang AB = 3cm, AC = 4cm. Hình lăng trụ mang chiều cao h = 5cm. Thể tích của hình lăng trụ đó là?

Hướng dẫn giải:

– Diên tích đáy là tam giác ABC = ½.AB.AC= ½ .3.4 = 6 (cm2).

– Thể tích hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’= SABC.h = 6.5 = 30 (cm3).

Từ khóa tìm kiếm: dung tích xung quanh hình lăng trụ, sxq lăng trụ, dung tích toàn phần của hình lăng trụ, dung tích xung quanh lăng trụ, dung tích toàn phần lăng trụ, dung tích xung quanh khối lăng trụ, dung tích toàn phần hình lăng trụ, công thức tính dung tích xung quanh hình lăng trụ, dung tích toàn phần hình lăng trụ đứng, công thức tính dung tích toàn phần hình lăng trụ đứng, tính dung tích toàn phần của hình lăng trụ đứng, công thức tính dung tích toàn phần hình lăng trụ, công thức tính dung tích toàn phần của hình lăng trụ, s toàn phần lăng trụ, công thức tính dung tích xung quanh của hình lăng trụ đứng, công thức tính dung tích hình lăng trụ đứng, công thức tính dung tích xung quanh hình lăng trụ đứng, dung tích xung quanh hình lăng trụ đứng, công thức tính dung tích toàn phần của hình lăng trụ đứng, dung tích xung quanh của hình lăng trụ, cách tính dung tích toàn phần hình lăng trụ đứng, công thức dung tích xung quanh hình lăng trụ, cách tính dung tích xung quanh của hình lăng trụ đứng, dung tích toàn phần của hình lăng trụ đứng, công thức tính dung tích xung quanh của hình lăng trụ.

Nguồn: Công Thức Tính dung tích Xung Quanh Hình Lăng Trụ ; Công Thức Tính dung tích Xung Quanh Hình Lăng Trụ ; Công Thức Tính dung tích Xung Quanh Hình Lăng Trụ