Các mẫu khung viền đẹp trong Word

Hãy cùng Osuai tìm hiểu về Các mẫu khung viền đẹp trong Word

Trong quá trình soạn thảo các bản báo cáo, tài liệu Word để cho tài liệu đẹp và thu hút hơn các bạn nên thêm các khung viền cho các trang tài liệu của mình. Các bạn có thể chọn các khung viền có sẵn trong Word hoặc tham khảo một số mẫu khung viền đẹp sau đây để thêm vào tài liệu của mình.

Dưới đây tổng hợp một số mẫu khung viền đẹp:

Mẫu khung viền 1:

Mẫu khung viền 1

Mẫu khung viền 2:

Mẫu khung viền 2

Mẫu khung viền 3:

Mẫu khung viền 3

Mẫu khung viền 4:

Mẫu khung viền 4

Mẫu khung viền 5:

Mẫu khung viền 5

Mẫu khung viền 6:

Mẫu khung viền 6

Mẫu khung viền 7:

Mẫu khung viền 7

Mẫu khung viền 8:

Mẫu khung viền 8

Mẫu khung viền 9:

Mẫu khung viền 9

Mẫu khung viền 10:

Mẫu khung viền 10

Hi vọng các bạn có thể chọn cho mình một trong những mẫu khung viền trong bài viết này để sử dụng cho các báo cáo, các tài liệu Word. Chúc các bạn thành công!

Tải khung viền tại đây.

Tags: Các mẫu khung viền đẹp trong Word, Các mẫu khung viền đẹp trong Word, Các mẫu khung viền đẹp trong Word